Over ons

In 2017 is de uitgave 'Top Referente Trauma Centra, In profiel' verschenen.

De diagnostiek en behandeling van de groep mensen waarop de TRTC zich richten, vragen bijzondere expertise. De TRTC onderscheiden zich van reguliere (tweedelijns) traumacentra, door specifiek aandacht te hebben voor de gevolgen van traumatische ervaringen die zich op jonge leeftijd binnen hechtingsrelaties hebben voorgedaan en een specifiek en samenhangend geheel van behandelmodules te bieden binnen een specialistisch centrum.

Deze beschrijving beoogt de jarenlange ervaring en expertise van de TRTC te belichten en te verhelderen. Het boekje is bedoeld voor verwijzers, ketenpartners, externe stakeholders, maar ook voor cliënten en hun omgeving. Het maakt duidelijk op welke doelgroep de TRTC zich richten, vanuit welke visie gewerkt wordt en hoe behandeling vorm krijgt.

De beschrijving is ontwikkeld op basis van uitgebreide interviews met behandelaars, verpleegkundigen, managers en cliënten van de TRTC. Daarnaast zijn beleidsdocumenten en methodiekbeschrijvingen bestudeerd. 

De TRTC zijn hoogspecialistische centra die zich richten op een specifieke doelgroep. Met deze beschrijving wil TRTC Nederland een bijdrage leveren aan de verdere uitbouw en professionalisering van de behandeling van de gevolgen van vroegkinderlijk trauma.

U kunt de uitgave hier downloaden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.