Home

In 2007 zijn vijf centra voor de behandeling van vroegkinderlijk chronisch trauma opgericht, de zogenoemde Top Referente Trauma Centra (TRTC). Vanaf het begin voeren de vijf centra gezamenlijk periodiek overleg en vindt kennisuitwisseling plaats. In 2016 is deze samenwerking geformaliseerd door de oprichting van TRTC Nederland. De deelnemende centra zijn TRTC Eindhoven (GGz Eindhoven en de Kempen), TRTC Den Haag (Palier), TRTC Altrecht (Altrecht GGZ), TRTC Drenthe (GGZ Drenthe) en TRTC Transit (GGZ Centraal). TRTC Nederland wordt ondersteund door het Trimbos-instituut.

TRTC Nederland beoogt de behandeling van vroegkinderlijk trauma verder uit te bouwen en te professionaliseren. Door de bundeling van krachten hebben we een stevige organisatievorm voor innovatie van ons werk: de behandeling van vroegkinderlijk trauma bij cliënten met zeer ernstige problematiek. Vanuit TRTC Nederland willen we ons gezamenlijk inspannen om de huidige lange wachttijden voor behandeling aan te pakken, en mogelijkheden voor tijdige uitstroom te vergroten. Een begrensde en kosteneffectieve specialistische behandeling is alleen mogelijk met een regionaal hoogwaardig en dekkend integraal aanbod. Ook spannen we ons in voor deskundigheidsbevordering binnen en buiten de TRTC’s en innovatie van onze zorgproducten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.